احداث ۱۴ کیلومتر شبکه روشنایی و فیبر نوری نیروگاه اتمی بوشهر

مشخصات پروژه:

          دسته بندی: روشنایی محور

          عنوان: احداث ۱۴ کیلومتر شبکه روشنایی و فیبر نوری نیروگاه اتمی بوشهر

           کارفرما: سازمان انرژی هسته ای ایران

          هزینه: ۱۸ میلیارد ریال

عکس های پروژه:

لیست تمامی پروژه ها ی اجرا شده ی شرکت

لیست تمامی پروژه های اجرا شده توسط شرکت فردیس نیروی شیراز (به ترتیب آخرین تا اولین) در زیر آمده است:

ردیف

شرح کارفرما تاریخ انعقاد

۱

احداث خط ۶۳ کیلوولت زمینی شهرستان رودان ۱۳۹۰/۱۰/۱۰

۲

کابل کشی کوره۴ فولاد فولاد خوزستان ۱۳۹۰/۰۴/۱۰

۳

احداث شبکه ی زمین کوره های فولاد خوزستان فولاد خوزستان ۱۳۹۰/۰۲/۰۵

۴

روشنایی تونل های شش گانه محور دشت ارژن بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال شرکت ساخت و توسعه راه ها ۱۳۸۸/۱۰/۱۵

۵

احداث ۵۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط ،۲۰ کیلومتر شبکه روشنایی، نصب ترانس و روشنایی تونل در منطقه کازرون( بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال) راه و ترابری استان فارس ۱۳۹۰/۰۲/۲۰

۶

احداث پست ۱۳۲ کیلو ولت نمک زدائی نفت اهواز ساختار فردا ۱۳۹۰/۰۳/۱۵

۷

احداث پست ۱۳۲ کیلو ولت یاسوج ۲ برق منطقه ای خوزستان ۱۳۸۹/۰۵/۱۰

۹

احداث شبکه فشار متوسط و نصب پست کمپکت ایستگاه آب کاکی سازمان آب منطقه ای فارس ۱۳۸۷/۱۰/۰۵

۱۰

پست ۱۳۲ کیلو ولت پتروشیمی فجر ماهشهر برق منطقه ای خوزستان ۱۳۸۷/۱۲/۱۰

۱۱

احداث شبکه فشار متوسط به طول بیش از ۵۰ کیلومتر به همراه کابل کشی در شهرستان ابرکوه(بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال) سازمان توسعه و نوسازی معادن ۱۳۸۷/۰۴/۱۰

۱۲

احداث شبکه فشار متوسط و ضعیف و ترانس ذخایر معدنی پتاس در منطقه طبس(بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال) تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۳۸۷/۰۳/۱۵

۱۳

احداث خط انتقال ۶۳ کیلو ولت برق منطقه ای هرمزگان ۱۳۸۶/۰۲/۲۴

۱۴

احداث شبکه مخابراتی تیپ ۲ لشکر ۱۹ فجر نیروی زمینی سپاه ۱۳۸۶/۰۱/۱۷

۱۵

احداث شبکه روشنایی دور برگردان حاجی آباد برق منطقه ای هرمزگان ۱۳۸۵/۰۸/۱۵

۱۷

احداث شبکه زمینی تیپ ۱ لشکر ۱۹ فجر نیروی زمینی سپاه ۱۳۸۵/۱۲/۱۲

۱۸

خرید واجرای بتن ریزی،نصب و سیم کشی خط انتقال ۶۶ کیلوولت داراب ۲ نیرو رسانی برق ۱۳۸۵/۰۷/۱۵

۱۹

تقویت شبکه توزیع حاجی آباد برق منطقه ای هرمزگان ۱۳۸۵/۰۵/۲۰

۲۰

احداث شبکه منطقه ویژه برق و الکترونیک وزارت صنایع و معادن ۱۳۸۵/۰۴/۲۸

۲۱

برق رسانی به قصر یعقوب بوانات سازمان میراث فرهنگی ۱۳۸۵/۰۴/۲۹

۲۲

برق رسانی به فرستنده رادیویی گرمسار صداوسیمای سمنان ۱۳۸۴/۱۰/۰۸

۲۳

احداث شبکه برق جویم لارستان توزیع برق لارستان ۱۳۸۴/۰۸/۲۴

۲۴

احداث پست برق مرکز ماهشهر پژوهش وفن آوری پتروشیمی ۱۳۸۴/۰۴/۲۸

۲۵

احداث خط ۲۰ کیلو ولت بستک تا هرنگ برق منطقه ای هرمزگان ۱۳۸۴/۰۱/۱۸

۲۶

احداث شبکه دو روستای کاریان و احمد محمودی توزیع برق لارستان ۱۳۸۳/۱۲/۰۱

۲۷

برق رسانی به دو روستای جزیره قشم برق منطقه ای هرمزگان ۱۳۸۳/۱۰/۲۹

۲۸

برق رسانی به جوی سفید بوانات شرکت آبفا  فارس ۱۳۸۳/۰۹/۱۴

۲۹

احداث پست برق جم و ریز شرکت ملی گاز استان ۱۳۸۳/۰۴/۱۶

۳۰

احداث پست هوایی برق گاز جهرم شرکت ملی گاز استان ۱۳۸۳/۰۴/۱۰

۳۱

احداث شبکه بریز-دهکویه-هود-بیدشهر توزیع برق استان ۱۳۸۳/۰۱/۰۵

۳۲

احداث شبکه های توزیع برق گرمسار برق منطقه ای سمنان ۱۳۸۳/۰۱/۰۱

۳۳

احداث شبکه برق لارستان توزیع برق لارستان ۱۳۸۳/۱۲/۲۸

۳۴

کارهای برق ساختمانی غیر صنعتی شرکت پتروشیمی فن آوران ۱۳۸۳/۱۲/۲۶

۳۵

احداث شبکه برق لارستان توزیع برق لارستان ۱۳۸۲/۱۲/۱۴

۳۶

برق رسانی به شیدان بوانات شرکت آبفا فارس ۱۳۸۲/۱۱/۰۲

۳۷

احداث شبکه برق لارستان توزیع برق لارستان ۱۳۸۲/۱۰/۲۰

۳۸

احداث و برداشت شبکه خنج تا دوراهی ارد۸۲-۳-۱۴۳ توزیع برق فارس ۱۳۸۲/۱۰/۱۸

۳۹

برداشت شبکه خنج تا دوراهی ارد توزیع برق فارس ۱۳۸۲/۱۰/۱۵

۴۰

احداث شبکه خنج تا دوراهی ارد۸۲-۳-۱۴۴ توزیع برق فارس ۱۳۸۲/۱۰/۱۵

۴۱

احداث شبکه حدفاصل بریز-دهکویه توزیع برق استان ۱۳۸۲/۱۰/۱۵

۴۲

برق رسانی به چاه دشتک قراچه کازرون امور عشایر استان ۱۳۸۲/۱۰/۱۵

۴۳

احداث شبکه برق جویم لار توزیع برق فارس ۱۳۸۲/۰۹/۰۶

۴۴

احداث پست هوایی توزیع برق فارس ۱۳۸۲/۰۸/۲۵

۴۵

احداث شبکه فشار ضعیف توزیع برق فارس ۱۳۸۲/۰۸/۲۵

۴۶

احداث شبکه برق لار توزیع برق فارس ۱۳۸۲/۰۷/۱۴

۴۷

احداث شبکه فشار متوسط شهر خنج توزیع برق فارس ۱۳۸۲/۰۶/۱۶

۴۸

احداث شبکه برق لار توزیع برق فارس ۱۳۸۲/۰۶/۰۷

۴۹

احداث شبکه برق جویم توزیع برق فارس ۱۳۸۲/۰۶/۰۷

۵۰

احداث خط انتقال ۶۶ کیلو ولت سورمق-خرم بید نیرورسانی برق خرم بید ۱۳۸۲/۰۴/۲۱

۵۱

احداث شبکه برق بنارویه توزیع برق لارستان ۱۳۸۲/۰۶/۰۱

۵۲

احداث شبکه برق خنج توزیع برق لارستان ۱۳۸۲/۰۵/۲۵

۵۳

برق رسانی به چاه آب آشامیدنی بنارویه شرکت آبفا فارس ۱۳۸۲/۰۵/۱۳

۵۴

احداث شبکه برق صفاشهر شرکت آبفا فارس ۱۳۸۲/۰۴/۲۸

۵۵

احداث شبکه برق چنار سوخته جهرم توزیع برق جهرم ۱۳۸۲/۰۳/۱۷

۵۶

برق رسانی به چاه آب آشامیدنی لار شرکت آبفا فارس ۱۳۸۱/۱۲/۲۶

۵۷

اجرای شبکه برق پادگان الهادی کوار نیروی زمینی سپاه ۱۳۸۱/۱۲/۱۷

۵۸

برق رسانی به چاه آب صادق آباد بوانات شرکت آبفا فارس ۱۳۸۱/۱۲/۱۱

۵۹

برق رسانی به چاه آب آشامیدنی زرقان شرکت آبفا فارس ۱۳۸۱/۱۱/۰۸

۶۰

برق رسانی به چاه آب آشامیدنی بیرم شرکت آبفا فارس ۱۳۸۱/۱۱/۰۸

۶۱

احداث شبکه فشار ضعیف بنارویه توزیع برق لار ۱۳۸۱/۰۹/۱۳

۶۲

نصب ترانس جویم توزیع برق لار ۱۳۸۱/۰۷/۲۹

۶۳

احداث شبکه برق جویم توزیع برق لار ۱۳۸۱/۰۷/۲۹

۶۴

احداث شبکه فشار ضعیف لاغران توزیع برق لار ۱۳۸۱/۰۷/۲۱

۶۵

برق رسانی به چاه آب آشامیدنی خرامه شرکت آبفا فارس ۱۳۸۱/۰۶/۱۴

۶۶

برق سانی به چاه آب آشامیدنی جویم شرکت آبفا فارس ۱۳۸۱/۰۳/۱۲

۶۷

اصلاح خطوط ۲۰ کیلو ولت پست شرق فرودگاه برق منطقه ای هرمزگان ۱۳۸۱/۰۲/۲۶

۶۸

برق رسانی به چاه آب شهرستان اشکنان شرکت آبفا فارس ۱۳۸۱/۰۲/۲۰

۶۹

احداث شبکه برق خنج توزیع برق لار ۱۳۸۱/۰۲/۱۲

۷۰

احداث شبکه برق لار توزیع برق لار ۱۳۸۱/۰۲/۰۱

۷۱

احداث شبکه برق خنج توزیع برق لار ۱۳۸۱/۰۲/۰۱

۷۲

احداث خط انتقال ۶۶ کیلوولت خنج-گراش نیرو رسانی برق ۱۳۸۱/۱۰/۱۸

۷۳

احداث پست برق خنج توزیع برق لار ۱۳۸۱/۰۲/۰۱

۷۴

احداث شبکه برق خنج توزیع برق لار ۱۳۸۰/۱۱/۰۱

۷۵

برداشت شبکه روستایی خلیلی لار توزیع برق لار ۱۳۸۰/۰۸/۲۷

۷۶

احداث شبکه خلیلی لارستان توزیع برق لار ۱۳۸۰/۰۸/۱۹

۷۷

احداث فونداسیون خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت فسا-داراب نیرو رسانی برق ۱۳۸۰/۰۲/۲۱

۷۸

احداث شبکه فشار ضعیف اقلید توزیع برق فارس ۱۳۸۰/۰۷/۱۷

۷۹

احداث شبکه برق باغ گر جهرم نیرو رسانی برق فارس ۱۳۸۰/۰۵/۲۵

۸۰

احداث شبکه برق پاز نویه جهرم نیرو رسانی برق فارس ۱۳۸۰/۰۵/۲۵

۸۱

برق رسانی به خرده دره لارستان شرکت آبفا فارس ۱۳۸۰/۰۲/۲۷

۸۲

سیستم پیجینگ کارخانه شیر پاستوریزه پژوهش الکتریک ۱۳۷۹/۱۲/۲۰

۸۳

برق رسانی به پاسگاه چاتیز جهرم توزیع نیروی انتظامی جهرم ۱۳۷۹/۱۱/۲۰
۸۴ احداث شبکه ۲۰ کیلو ولت بوانات-خرم بید توزیع برق فارس ۱۳۷۹/۱۱/۱۵