توسعه ی پست ۶۳ کیلو ولت و احداث خط ۶۳ کیلو ولت پالایشگاه نفت تهران به صورت EPC

مشخصات پروژه:

دسته بندی: پست و خط فوق توزیع

عنوان: اجرای پست و خط فوق توزیع پالایشگاه به صورت EPC

کارفرما: شرکت پالایش نفت تهران

هزینه: بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال

 

عکس های پروژه (جهت مشاهده در سایز اصلی، روی آنها کلیک کنید):

احداث پست برق مرکز ۲D پالایشگاه به صورت EPC

مشخصات پروژه:

دسته بندی: پست

عنوان: اجرای پست برق پالایشگاه به صورت EPC

کارفرما:شرکت پالایش نفت تهران

هزینه: بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال (۶۰۰ هزار یورو)

 

عکس های پروژه (جهت مشاهده در سایز اصلی، روی آنها کلیک کنید):

اجرای پست برق پالایشگاه نفت تهران به صورت EPC

مشخصات پروژه:

          دسته بندی: پست

          عنوان: اجرای پست برق پالایشگاه نفت تهران به صورت EPC

           کارفرما:

          هزینه: بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال (۱٫۶ میلیون یورو)

عکس های پروژه (جهت مشاهده در سایز اصلی، روی آنها کلیک کنید):

احداث دو نیروگاه خورشیدی در دریاچه ی گهر

احداث دو نیروگاه خورشیدی در دریاچه ی گهر

مشخصات پروژه:

          دسته بندی: روشنایی خورشیدی

          عنوان:احداث دو نیروگاه خورشیدی در دریاچه ی گهر

          کارفرما:

          هزینه:

عکس های پروژه:

شبکه ی فشار متوسط هوایی در پروژه ی پتاس و معادن ابرکوه

شبکه ی فشار متوسط هوایی در پروژه ی پتاس و معادن ابرکوه

مشخصات پروژه:

          دسته بندی: خط ۲۰ کیلو ولت

          عنوان: احداث بیش از ۱۰۰ کیلومتر شبکه ی فشار متوسط هوایی در پرژه ی پتاس و معادن ابرکوه

          کارفرما: وزارت صنایع و معادن

          هزینه: بالغ بر ۳۷ میلیارد ریال

عکس های پروژه:

پروژه ی پتاس:

معادن ابرکوه:

تهیه و نصب چراغ های LED استان های خراسان، کردستان و هرمزگان

مشخصات پروژه:

          دسته بندی: روشنایی LED

          عنوان: تهیه و نصب چراغ های LED استان های خراسان، کردستان و هرمزگان

          کارفرما: سابا (سازمان بهره وری انرژی ایران)

          هزینه: بالغ بر ۳۶ میلیارد ریال

برق رسانی به ۱۴ روستا از توابع شهرکرد از طریق سیستم خورشیدی

برق رسانی به ۱۴ روستا از توابع شهرکرد از طریق سیستم خورشیدی

مشخصات پروژه:

          دسته بندی: روشنایی خورشیدی

          عنوان: برق رسانی به ۱۴ روستا از توابع شهرکرد از طریق سیستم خورشیدی (فوتو ولتائیک)

          کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان چهار مهال و بختیاری

          هزینه: بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال

عکس های پروژه:

احداث پست های ۱۳۲/۳۳ کیلو ولت یاسوج، شوش ۲ و پتروشیمی فجر ماهشهر

احداث پست های ۱۳۲/۳۳ کیلو ولت یاسوج، شوش ۲ و پتروشیمی فجر ماهشهر

مشخصات پروژه:

          دسته بندی: پست

          عنوان: احداث پست های ۱۳۲/۳۳ کیلو ولت یاسوج، شوش ۲ و پتروشیمی فجر

          کارفرما: شرکت برق منطقه ای خوزستان

عکس های پروژه (برای مشاهده در سایز اصلی، روی آنها کلیک کنید) :

افتتاح پروژه ی پست شوش ۲:

یاسوج:

پتروشیمی فجر ماهشهر:

احداث شبکه ی روشنایی تونل های هفت گانه ی محور دشت ارژن-کازرون و روشنایی این محور

احداث شبکه ی روشنایی تونل های هفت گانه ی محور دشت ارژن-کازرون و روشنایی این محور

مشخصات پروژه:

          دسته بندی: روشنایی تونل

          عنوان: احداث شبکه ی روشنایی تونل های هفت گانه ی محور دشت ارژن-کازرون و روشنایی این محور

          کارفرما: وزارت راه و ترابری

          هزینه: بالغ بر ۴۲ میلیارد ریال

عکس های پروژه: