توسعه ی پست ۶۳ کیلو ولت و احداث خط ۶۳ کیلو ولت پالایشگاه نفت تهران به صورت EPC

مشخصات پروژه:

دسته بندی: پست و خط فوق توزیع

عنوان: اجرای پست و خط فوق توزیع پالایشگاه به صورت EPC

کارفرما: شرکت پالایش نفت تهران

هزینه: بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال

 

عکس های پروژه (جهت مشاهده در سایز اصلی، روی آنها کلیک کنید):

احداث پست برق مرکز ۲D پالایشگاه به صورت EPC

مشخصات پروژه:

دسته بندی: پست

عنوان: اجرای پست برق پالایشگاه به صورت EPC

کارفرما:شرکت پالایش نفت تهران

هزینه: بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال (۶۰۰ هزار یورو)

 

عکس های پروژه (جهت مشاهده در سایز اصلی، روی آنها کلیک کنید):