مقاله ی ارائه شده در دومین سمینار تخصصی هادی های انتقال و توزیع

 دومین سمینار تخصصی هادی های انتقال و توزیع

برگزار کننده ی سمینار: کمیته ی مطالعات انتقال نیرو وابسته به انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

عنوان مقاله : استفاده از خطوط هوایی کابلی در شبکه های توزیع، نگرشی نوین در کاهش تخریب هادی ها

محمد رضا عسکری (عضو هیئت مدیره شرکت) – بهروز وحیدی

چکیده مقاله:

در این مقاله به شرح و بررسی خطوط هوایی کابلی در شبکه های فشار متوسط (Medium Voltage) پرداخته می شود. این شبکه ها در سال های اخیر در کشور های اسکاندیناوی مورد استفاده قرار گرفته اند و نسبت به خطوط هوایی موجود در این سطح ولتاژ دارای قابلیت اطمینان بالا هستند و همچنین نیاز به تعمیر و نگهداری کمتری دارند.