خطوط فشار متوسط ضعیف و روشنائی محور و تونل ها

ردیف

شرح کارفرما تاریخ انعقاد
۱ احداث مرکز جدید برق ۲D به همراه کابل کشی فشار متوسط و ضعیف به صورت EPC ( بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال ) شرکت پا لایش نفت تهران ۲۳/۰۶/۱۳۹۵
۲ عملیات احداث خط جهت اتصال نیروگاه گازی به پست پالایشگاه تهران به همراه متعلقات (بالغ بر ۲۵۰ میلیاردریال )بصورت EPC شرکت پالایش نفت تهران ۱۹/۰۸/۱۳۹۴
۳ احداث مرکز جدید برق B به همراه کابل کشی فشار متوسط و فشار ضعیف به صورت EPC (بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال ) شرکت پالایش نفت تهران ۲۶/۰۱/۱۳۹۳
۴ رو شنایی معابر استان کردستان ( بیش از ۱۱ هزار چراغ )  ۱۹ میلیارد ریال سازمان بهره وری انرژی ایران ۱۰/۱۱/۱۳۹۰
۵ رو شنایی معابر استان خراسان ( بیش از ۱۲ هزار چراغ ) ۱۷ میلیارد ریال سازمان بهره وری انرژی ایران ۱۰/۱۱/۱۳۹۰
۶ رو شنایی معابر استان هرمزگان ( بیش از ۵ هزار  چراغ ) سازمان بهره وری انرژی ایران ۱۰/۱۱/۱۳۹۰
۷ روشنائی محور آبگینه و احداث ۳۸ کیلو متر شبکه (۳۰ میلیارد ریال ) اداره کل راه و ترابری فارس ۱۹/۱۲/۱۳۹۰
۸ برقرسانی کوره ۴ بصورت کابل کشی خط زمینی فولاد خوزستان ۰۵/۰۷/۱۳۹۰
۱۰ احداث ۵۲ کیلو متر شبکه فشار متوسط معادن ابرکوه (۲۰ میلیارد ریال ) سازمان توسعه و معادن ۰۹/۱۲/۱۳۸۸
۱۱ روشنائی تونلهای شش گانه محور کازرون  (بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال ) شرکت ساخت و توسعه ۱۳/۱۰/۱۳۸۸
۱۲ برقرسانی به ایستگاه پمپاژ آب کاکی آب منطقه ای فارس ۱۰/۱۲/۱۳۸۷
۱۳ احداث ۵۰ کیلو متر خط انتقال نیرو ، به طرح پتاس بالغ بر ۲۰ میلیارد تهیه و  تولید ای مواد معدنی ۱۴/۰۲/۱۳۸۷
۱۵ احداث شبکه روشنائی دور برگردان حاجی آباد ( ۵/۶ میلیارد ریال ) برق منطقه ای هرمزگان ۱۵/۱۲/۱۳۸۵
۱۶ طرح تقویت شبکه توزیع حاجی آباد برق منطقه ای هرمزگان ۲۸/۰۶/۱۳۸۵
۱۷ اجرای خط انتقال ۲۰ کیلو ولت (بالغ بر ۵/۳ میلیارد ریال ) وزارت صنایع و معادن ۲۱/۰۳/۱۳۸۵
۱۸ فرستنده رادیویی گر مسار برق فشار قوی ۲۰ کیلو ولت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ۲۸/۰۹/۱۳۸۴
۱۹ توسعه و احداث شبکه های برق گرمسار (بالغ بر ۵ میلیارد ریال ) برق منطقه ای سمنان ۰۱/۰۱/۱۳۸۴
۲۰ احداث خط ۲۰ کیلو ولت پست بستک تا هرنگ (۳ میلیارد ریال ) برق منطقه ای هرمزگان ۰۸/۰۱/۱۳۸۴
۲۱ احداث پست هوایی ایستگاه گاز شهرستان جم و ریز شرکت گاز استان فارس ۱۶/۰۴/۱۳۸۳
۲۲ برقرسای به دو روستادرجزیره قشم ( بالغ بر ۲ میلیارد ریال) برق منطقه ای هرمزگان ۰۹/۱۲/۱۳۸۳
۲۳ احداث پست هوایی برق ایستگاه قطب آباد جهرم توزیع نیروی برق فارس ۰۱/۰۴/۱۳۸۳
۲۴ احداث و برداشت شبکه فشار متوسط هوایی بریز تا دهکویه توزیع نیروی برق فارس ۰۵/۰۱/۱۳۸۳
۲۵ توسعه و احداث شبکه های برق گرمسار ( بالغ بر۴میایارد ریال ) برق منطقه ای سمنان ۰۱/۰۱/۱۳۸۳
۲۶ برق کشی در شهرستان لارستان توزیع برق لارستان ۱۳/۰۶/۱۳۸۲
۲۷ احداث شبکه مدیریت برق لارستان ۲۸/۱۲/۱۳۸۲
۲۸ عملیات برقرسانی فشار متوسط شیدان بوانات آب و فاضلاب روستائی فارس ۰۲/۱۱/۱۳۸۲
۲۹ برق کشی شبکه فشار متوسط هوایی نیروی برق فارس فارس ۲۰/۱۰/۱۳۸۲
۳۰ سیم کشی شبکه هوایی فشار متوسط مدیریت برق لارستان ۲۰/۱۰/۱۳۸۲
۳۱ احداث و برداشت شبکه های فشار متوسط هوایی توزیع نیروی برق فارس ۱۶/۱۰/۱۳۸۲
۳۲ برداشت شبکه فشار متوسط هوایی توزیع نیروی برق فارس ۱۵/۰۲/۱۳۸۲
۳۳ احداث شبکه فشار متوسط هوایی حدفاصل خنج توزیع نیروی برق فارس ۱۵/۱۰/۱۳۸۲
۳۴ برداشت شبکه فشار متوسط هوایی حدفاصل خنج توزیع نیروی برق فارس ۱۵/۱۱/۱۳۸۲
۳۵ برقرسانی چاه دشتک قراچه کازرون اداره کل امور عشایر استان فارس ۱۵/۱۰/۱۳۸۲
۳۶ احداث شبکه مدیریت برق لارستان ۰۵/۰۹/۱۳۸۲
۳۷ نصب ترانس و سیم کشی فشار متوسط و ضعیف هوایی اداره برق خنج ۲۵/۰۸/۱۳۸۲
۳۸ نصب پست هوایی و سیم کشی فشار ضعیف هوایی اداره برق خنج ۲۸/۰۸/۱۳۸۲
۳۹ احداث شبکه فشار ضعیف اداره برق لارستان ۱۴//۰۷/۱۳۸۲
۴۰ احداث شبکه فشار متوسط در لارستان اداره برق خنج ۱۳/۰۶/۱۳۸۲
۴۱ نصب پست هوایی و سیم کشی فشار متوسط مدیریت برق لارستان ۰۱/۰۶/۱۳۸۲
۴۲ نصب پست هوائی و سیم کشی فشار متوسط توزیع نیروی برق استان فارس ۰۱/۰۶/۱۳۸۲
۴۳ سیم کشی فشار متوسط و پست هوائی توزیع نیروی برق استان فارس ۰۱/۰۵/۱۳۸۲
۴۴ سیم کشی فشار متوسط هوائی و نصب پست هوائی توزیع نیروی برق استان فارس ۰۱/۰۳/۱۳۸۲
۴۵ نصب پست وهوایی و سیم کشی فشار ضعیف هوائی توزیع نیروی برق استان فارس ۲۵/۰۸/۱۳۸۲
۴۶ برقرسانی چاه آب بنارویه آبفای فارس ۱۳/۰۵/۱۳۸۲
۴۷ برقرسانی به چاه شماره ۴ صفا شهر آبفا شهرستان خرمبید ۰۲/۰۵/۱۳۸۲
۴۸ اجرای دستور کارهای جهرم مدیریت برق جهرم ۱۷/۰۳/۱۳۸۲
۴۹ اجرای شبکه فشار متوسط ضعیف و روشنائی برق پادگان الهادی وزارت دفاع نیروی زمینی سپاه ۱۷/۱۲/۱۳۸۱
۵۰ اصلاح و بهینه سازی خطوط ۲۰ کیلو ولت پست شرق فرودگاه برق منطقه ای هرمزگان ۳۱/۰۲/۱۳۸۱
۵۱ برقرسانی به یک حلقه چاه در شهر صفا شهر آبفای فارس ۲۲/۰۳/۱۳۸۱
۵۲ اجرای دستور کارهای برق جهرم مدیریت برق جهرم ۰۲/۱۱/۱۳۸۱
۵۳ برقرسانی به چاه اداره آبفا لار آبفای فارس ۲۶/۱۲/۱۳۸۱
۵۴ برقرسانی به چاه آب آشامیدنی بوانات آب و فاضلاب روستائی فارس ۰۲/۱۱/۱۳۸۱
۵۵ برقرسانی به چاه آب آشامیدنی زرقان آبفای فارس ۱۵/۱۱/۱۳۸۱
۵۶ خرید و اجرای شبکه برقرسانی آبفای فارس ۱۵/۱۱/۱۳۸۱
۵۷ احداث شبکه فشار ضعیف و متوسط توزیع نیروی برق استان فارس ۱۳/۰۹/۱۳۸۱
۵۸ احداث شبکه توزیع برق استان فارس ۳۱/۰۶/۱۳۸۱
۵۹ اصلاح و بهینه سازی خطوط ۲۰ کیلو ولت پست شرق (بالغ بر ۲ میلیارد برق منطقه ای هرمز گان ۲۵/۰۲/۱۳۸۱
۶۰ احداث شبکه فشار ضعیف و متوسط مدیریت برق  لارستان ۲۱/۰۷/۱۳۸۱
۶۱ احداث شبکه فشار ضعیف و متوسط مدیریت برق  لارستان ۰۱/۰۷/۱۳۸۱
۶۲ برقرسانی به یک حلقه چاه آب آشامیدنی در شهر خرامه آبفای فارس ۱۴/۰۶/۱۳۸۱
۶۳ برقرسانی به چاه آبرسانی جویم مدیریت برق شهرستان لار ۱۲/۰۳/۱۳۸۱
۶۴ احداث شبکه و نصب پست ۲۰۰KV مدیریت برق  خنج ۰۱/۰۲/۱۳۸۱
۶۵ احداث شبکه فشار متوسط توزیع نیروی برق استان فارس ۰۱/۰۴/۱۳۸۱
۶۶ احداث و برداشت شبکه توزیع نیروی برق استان فارس ۰۱/۱۱/۱۳۸۰
۶۷ احداث شبکه فشار متوسط در لارستان مدیریت برق  خنج ۰۱/۰۲/۱۳۸۱
۶۸ برداشت شبکه فشار متوسط و ضعیف توزیع نیروی برق استان فار س ۰۹/۱۱/۱۳۸۰
۶۹ احداث و برداشت نزدیک به ۵ کیلو متر شبکه توزیع نیروی برق استان فارس ۰۱/۱۱/۱۳۸۰
۷۰ برداشت شبکه توزیع برق توزیع نیروی برق استان فارس ۰۲/۰۹/۱۳۸۰
۷۱ برقرسانی به ایستگاه خرده دره آب و فاضلاب روستائی فارس ۲۷/۰۲/۱۳۸۰
۷۲ برداشت شبکه فشار متوسط هوائی لارستان توزیع نیروی برق استان فارس ۰۵/۰۵/۱۳۸۰
۷۳ سیم کشی سیستم پیچینگ کارخانه شیر پاستوریزه شیراز شرکت پژو هش الکترونیک ۱۰/۱۲/۱۳۷۹
۷۴ برقرسانی به ایستگاه انتظامی چاه تیز جهرم مهندسی منطقه انتظامی جهرم ۱۰/۰۲/۱۳۷۹
۷۵ دستمزد اجرای طرح جداسازی شبکه ۲۰KV خرمبید توزیع نیرو برق استان فارس

۰۵/۱۱/۱۳۷۹