تهیه و نصب چراغ های LED استان های خراسان، کردستان و هرمزگان

مشخصات پروژه:

          دسته بندی: روشنایی LED

          عنوان: تهیه و نصب بیش از ۳۰هزار عدد چراغ های LED استان های خراسان، کردستان و هرمزگان

          کارفرما: سابا (سازمان بهره وری انرژی ایران)

          هزینه: بالغ بر ۳۶ میلیارد ریال