تماس با ما

بازدیدکنددگان محترم سایت فردیس نیرو، شما می توانید از طریق ایمیل و شماره تماس های زیر با ما در تماس باشید:

info@fardisniroo.com

Fardisniroo_sh@yahoo.com

شماره تلفن: ۹-۰۷۱۳۶۴۹۱۲۳۷

فکس: ۰۷۱۳۶۴۹۰۶۱۸