تجهیزات

لیست ماشین آلات شرکت
ردیف شرح سیستم مدل
۱ کامیون جرثقیل بنز ظرفیت ۶ تن ۱۳۶۱
۲ وانت دوکابین تویوتا هایلوکس ظرفیت ۷۵۰ کیلوگرم ۲۰۱۴
۳ وانت مزدا ظرفیت ۱ تن ۱۳۶۹
۴ وانت پیکان ظرفیت ۷۵۰ کیلوگرم ۱۳۸۵
۵ وانت پیکان ظرفیت ۷۵۰ کیلوگرم ۱۳۸۶
۶ وانت لندرور ظرفیت ۱ تن ۱۳۶۳
۷ وانت داتسون ظرفیت ۱ تن ۱۹۷۸