احداث پست های ۱۳۲/۳۳ کیلو ولت یاسوج، شوش ۲ و پتروشیمی فجر ماهشهر

مشخصات پروژه:

          دسته بندی: پست

          عنوان: احداث پست های ۱۳۲/۳۳ کیلو ولت یاسوج، شوش ۲ و پتروشیمی فجر

          کارفرما: شرکت برق منطقه ای خوزستان

عکس های پروژه (برای مشاهده در سایز اصلی، روی آنها کلیک کنید) :

افتتاح پروژه ی پست شوش ۲:

یاسوج:

پتروشیمی فجر ماهشهر: