احداث شبکه ی روشنایی تونل های هفت گانه ی محور دشت ارژن-کازرون و روشنایی این محور

مشخصات پروژه:

          دسته بندی: روشنایی تونل

          عنوان: احداث شبکه ی روشنایی تونل های هفت گانه ی محور دشت ارژن-کازرون و روشنایی این محور

          کارفرما: وزارت راه و ترابری

          هزینه: بالغ بر ۴۲ میلیارد ریال

عکس های پروژه: