احداث خط ۶۶ کیلو ولت زمینی هرمزگان

مشخصات پروژه:

          دسته بندی: خط ۶۶ کیلو ولت زمینی

          عنوان پروژه: احداث خط ۶۶ کیلو ولت زمینی هرمزگان

          کارفرما: شرکت برق منطقه ای خوزستان