خط مشی کیفیت

شرکت فردیس نیروی شیراز به عنوان یکی از شرکت های ارائه دهنده ی خدمات مهندسی برق در راستای ارتقای کیفیت خدمات خود استاندارد ISO 9001-2000 را الگوی خویش قرار داده و خط مشی کیفیت خود را به شرح زیر اعلام می دارد: 1- جلب رضایت مشتری (از طریق شناسایی، درک صحیح نیاز ها و انتظارات مشتریان با حداقل میزان خطا). 2- افزایش بهره وری (در کلیه ی سطوح سازمان از طریق آموزش مستمر کارکنان). 3- جلب رضایت و مشارکت کارکنان (از طریق ایجاد تسهیلات و فضای مناسب کاری برای ایشان). 4- تعهد به بهبود مستمر و اثر بخش سیستم مدیریت کیفیت سازمان (از طریق تدوین و اندازه گیری اهداف کیفیت سازمان) محدوده ی کاری: کلیه ی فعالیت ها در زمینه ی خدمات مهندسی برق در محدوده ی کاربرد سیستم مدیریت کیفیت شرکت فردیس نیروی شیراز قرار دارند.

پروژه های اخیر